Reglement Chateau Rally

Reglement Chateau Rally 2023:

 1. Door het inschrijfformulier te ondertekenen, bevestigen de deelnemers dat zij de voorwaarden volledig hebben gelezen, begrepen en akkoord gaan met de gestelde.
 2. Door het inzenden van het inschrijfformulier onderwerpen de leden van de equipe zich aan de rechtsbepalingen van het evenement en het geen wat daaronder wordt begrepen.
 3. De kosten van het evenement bedragen per equipe euro .... voor een deelname. Een bedrag van euro ..... wordt bij inschrijving doch uiterlijk binnen 10 kalender dagen na ontvangst bevestiging overgemaakt op rekeningnummer NL24 RABO 0328 0868 94 ter name van Stichting Cars en Pleasure o.v.v. Chateau Rally en uw naam. Inschrijven is mogelijk tot 21 dagen voor de aanvang van het evenement. Het is enkel mogelijk om een factuur te ontvangen wanneer er voor een zakelijke deelname is gekozen. Deelnemers zonder factuur krijgen een mail met de instructies om de inschrijving volledig te maken.
 4. Nadat de equipe aan alle inschrijfvoorwaarden heeft voldaan, ontvangt de contactpersoon van de equipe een schriftelijke inschrijfbevestiging.
 5. Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden is genoodzaakt het evenement voor aanvang te annuleren, wordt het inschrijfgeld onder inhouding van euro 30 administratiekosten gerestitueerd.
 6. Wanneer een equipe na inschrijving zijn deelname aan de rally wenst te annuleren, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Bij opzegging 1,5 maand van te voren bedragen de kosten 30% van de totale inschrijfkosten. Bij opzegging 3 weken van te voren of later wordt het volledige bedrag ingehouden.
 7. De deelnemers aan de rally dienen voldoende verzekerd te zijn. De bestuurder en navigator dienen beide in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De bestuurder of de navigator dient ten minste 25 jaar of ouder te zijn.
 8. De deelnemers dienen te verklaren dat de ingeschreven auto geschikt en rij vaardig is om aan het evenement deel te nemen en dat het voldoet aan de Wegenverkeerswetgeving voor gebruik op de openbare weg.
 9. De deelnemers dienen te verklaren dat de ingeschreven auto in overeenstemming met de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) is verzekerd voor gebruik op de openbare weg.
 10. Aan de Rally kan worden deelgenomen in een moderne sportauto. Bij twijfel over de geschiktheid van uw auto kunt u contact opnemen met de organisatie. Stichting Cars & Pleasure heeft een 'accepted car list' opgesteld, de auto dient hier benoemd te zijn. De richtlijn van C&P houdt in dat een auto ten minste 380 PK (fabriekstandaard) heeft.
 11. De promotor, de organisator, de sponsoren, de leden van het organisatie comité en overige vrijwilligers van de rally zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden voor zover het organisatorische activiteiten ten behoeve van het evenement betreffen.
 12. De deelnemers zijn verplicht om tijdens de rally de door de organisatie aangeleverde (sponsor) stickers op de voertuigen te plakken. De organisatie adviseert de ruimte op de portieren en een deel van de zijkant te benutten, ook kunnen de motor- en achterklep hiervoor worden gebruikt. (N.b. niet op uitlaten of andere warme delen). Dit materiaal brengt geen schade toe en is makkelijk te verwijderen. Het gebruikte materiaal is ten allen tijd ‘schoon verwijderbaar’ mits u dit binnen drie weken na afloop van het evenement doet.
 13. De rally is een ‘tourrally’. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijk geldende regels. Wanneer een deelnemer zich niet weet te houden aan deze regels kan de organisatie besluiten om het routeboek in te nemen en de equipe te verwijderen van het evenement. Deze sanctie geldt ook voor de geldende regels op de privé-terreinen waar Cars&Pleasure te gast is. 
 14. Deelnemers zullen verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen (materiële-, immateriële, letsel- of gevolgschade) van elk incident of ongeval of overtreding van de wet en regelgeving waarin zij mogelijk betrokken zijn. Ook op privé-terreinen waar Stichting Cars&Pleasure te gast is.
 15. De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen af te wijzen.
 16. De route van de rally blijft eigendom van Stichting Cars & Pleasure, het is niet toegestaan deze route te laten gebruiken voor andere evenementen.
 17. De deelnemer geeft toestemming om foto’s waarop zij en/of de auto op staan gepubliceerd worden op sociaal media.
 18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.